Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van JUMMIE catering, Noordersingel 20G, 3755 EK te Eemnes ingeschreven bij de KvK onder nummer 32124128 0000

Bestellingen

 • Bestellingen dienen één dag van tevoren geplaatst te zijn. Voor bestellingen op de dag zelf geldt: “wat nog mogelijk is”.
 • Grote bestellingen (vanaf 50 personen) dienen ruim van tevoren bij ons bekend te zijn (minimaal 5 dagen).
 • Wij leveren binnen de gemeente Eemnes vanaf 7 personen, mits anders vermeld. Voor bestellingen van minder dan het minimum dat wordt aangegeven, wordt in overleg een prijsopgave gemaakt.

Prijzen

 • Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
 • Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Betalingen

 • Voor nieuwe relaties of als u incidenteel bestelt, dient het overeengekomen bedrag uiterlijk 7 dagen voor leverdatum op onze rekening te zijn overgemaakt. Betaling kan à contant bij aflevering, mits u dat met ons bent overeengekomen.
 • Voor vaste relaties hebben wij een betalingstermijn van 10 dagen na factuurdatum of levering.
 • Bij facturen onder de € 25,00 wordt € 3,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de betaling niet binnen de afgesproken termijn is ontvangen, wordt binnen 14 dagen een herinnering gestuurd, de kosten hiervan bedragen € 10,00.
 • Indien na 21 dagen geen betaling is ontvangen wordt u 5% rente per maand van het nog te betalen bedrag vanaf de leveringsdag tot de dag van algehele vergoeding, en de eventuele buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht.

Materialen

 • Indien u materialen bij ons huurt bent u, in de tijd dat deze materialen bij u aanwezig zijn, daarvoor aansprakelijk. Bij breuk, schade of vermissing brengen wij de vervangingswaarde in rekening.

Annulering

 • In geval een opdrachtgever een overeenkomst wenst te annuleren binnen 48 uur ( 2 dagen ) voor leveringstijd, zijn wij gerechtigd annuleringskosten ter grootte van 100% van het offerte- respectievelijk, factuurbedrag in rekening te brengen.
 • Bij annuleringen binnen 5 dagen geldt 50%.
 • Bij annuleringen binnen 7 dagen geldt 25%.
 • Verminderen of vermeerderen van het aantal personen
 • U kunt nog 5 dagen voor levering het aantal personen met uiterlijk 20% verminderen.
 • U kunt nog 2 dagen voor levering het aantal personen vermeerderen of gerechten bijbestellen.
 • Indien de gerechten niet voorradig zijn verzorgen wij een alternatieve aanvulling.

Aansprakelijkheid

 • JUMMIE is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of de gene die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van JUMMIE.
 • Wijzigingen te allen tijde zonder vooraankondiging voorbehouden.
loading